Provozujete webovou aplikaci? Máte ji dostatečně zabezpečenou? Počet kybernetických útoků přitom každoročně roste. Služba WAF (webový aplikační firewall) účinně chrání webové aplikace před kybernetickými útoky a tím způsobenými výpadky. 

Jaká jsou rizika pro webové aplikace?

Webové aplikace bývají cílem různých typů kybernetických útoků, které jsou stále častější a sofistikovanější. 

Pro provozovatele webových aplikací představují tyto útoky bezpečnostní, finanční i reputační rizika, jako je ohrožení pověsti, ztráta dostupnosti služeb anebo prolomení ochrany dat.

Náklady na nápravu škod způsobených těmito útoky bývají vysoké a v krajních případech mohou být škody dokonce nevratné.

Webové aplikace je tedy potřeba účinně chránit.

None

WAF chrání vaše
 webové aplikace

Některé druhy webových aplikací jsou natolik důležité, že potřebují nadstadardní ochranu před kybernetickými hrozbami, na které běžná ochrana pomocí Next Generation Firewall nestačí. Typicky jde například o internetové bankovnictví, e-shopy nebo významné weby státní správy a samosprávy.


Narušení pak způsobuje nedostupnost služeb. Může vést i ke zneužití citlivých osobních dat, obchodních informaci nebo finančních prostředků. Služba WAF (webový aplikační firewall) chrání tyto důležité aplikace před různými druhy kybernetických útoků 
a hrozeb. Ochrana je zajištěna díky nepřetržitému monitoringu, expertíze našich analytiků a následné mitigaci škodlivého webového provozu.

Služba je pod dohledem SOC (Bezpečnostního 
dohledového centra) v režimu 24/7.

Proč použít Webový aplikační firewall (WAF)?

 • Každá webová aplikace je specifická, je proto potřeba přistupovat k jejich ochraně jedinečným způsobem.
 • WAF na rozdíl od klasického firewallu umožní přesně popsat chráněnou aplikaci a definovat její komponenty, jako jsou logovací stránky, URL, parametry nebo cookies, 
a účinně zajistit jejich ochranu.
 • WAF chrání proti aplikačním útokům, jako jsou Cross Site Scripting nebo SQL injection,
a zároveň poskytne funkce Online Virtual Patching v situacích, kdy je aplikace
sama o sobě zranitelná. Chrání také proti botnetům a L7 DDoS útokům.

Proč zvolit WAF od T-Business

Rychlé a snadné nasazení – stačí změnit DNS záznam

Vysoce dostupné a geograficky redundantní řešení

24/7 dohled expertů z Bezpečnostního dohledového centra (SOC)

Varianty služby WAF

Služba M

Tato varianta funguje na principu přednastavených šablon Best Practice. Do šablon promítáme nejnovější poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti i naše dlouholeté zkušenosti.


 • WAF bezpečnostní politika - best practice
 • IP reputační databáze
 • Ochrana před L3-L4 DDoS
 • Ochrana před OWASP top 10
 • SOC 24/7 - dohled incidentů

Služba L

V této variantě se WAF o konkrétní aplikaci naučí co nejvíce, bezpečnostní opatření se tak nastaví doslova na míru.


 • WAF bezpečnostní politika - lze přizpůsobit
 • Ochrana proti útočným kampaním
 • IP reputační databáze
 • Ochrana před L3-L4 DDoS
 • Ochrana před OWASP top 10
 • Ochrana před L7 DDoS
 • Ochrana před Boty
 • API Gateway Security
 • Virtual Patching
 • SOC 24/7 - dohled incidentů