MALY Bohemia

Velké výhody 
M365 pro malé 
firmy

MALY Bohemia je rodinná instalatérská firma s tradicí 30 let a 15 zaměstnanci.
Díky platformě Power Apps od Microsoftu jsme jí pomohli v rychlé a snadné automatizaci rutinních činností.

Digitalizace má co nabídnout i malé společnosti, která se zabývá především  montáží 
a servisem tepelných čerpadel, plynových kotlů, solárních systémů a zásobníkových ohřívačů vody. Firmě jsme za krátký čas a s nízkými náklady digitalizovali procesy evidence,
přidělování a vyřizování zakázek.

Co bylo potřeba vyřešit

Firma přijímala a rozdělovala zakázky takzvanou papírovou cestou. Klienti kontaktovali zástupce firmy, ti museli v diáři najít termín a naplánovat výjezd. Technici si termíny opisovali ručně z knihy, která byla v provozovně. Bylo potřeba celý proces zdigitalizovat a zpřístupnit i pracovníkům v terénu.

None

Jak jsme na to šli

Proces organizace práce jsme digitalizovali s využitím platformy Power Apps od Microsoftu. Když teď zákazník firmě zavolá, může kdokoli a odkudkoli, z počítače i mobilu zadat zakázku do SharePointu.Záznam se propíše do nově vyvinuté servisní aplikace a je tak viditelný pro všechny techniky. Technik, pro kterého je zakázka nejvíce vhodná, si zakázku přiřadí pod sebe, zákazníka kontaktuje a domluví si vhodný termín, který zadá do centrálního plánovacího kalendáře v Microsoft Bookings.

Jak řešení funguje

Řešení jsme vyvinuli pro Microsoft Power Platform.
Aplikaci si zákazník provozuje sám v rámci své licence M365.

Jaké jsou výsledky

Do systému zadávání zakázek mají nyní přístup všichni – odkudkoli a kdykoli.

Vše se dá zvládnout 
z mobilního telefonu.

Technici jsou schopní plánovat si výjezdy daleko efektivněji.

Řešení je stabilní a spolehlivě funguje už od počátečního nastavení.

Shrnutí

  • Menší rodinné firmě s třicetiletou tradicí jsme pomohli prakticky využít výhody 
Microsoft 365.
  • Digitalizovali jsme proces organizace práce a zefektivnili jsme podnikání pomocí Power Apps od Microsoftu.
  • Vývoj řešení byl rychlý, poměrně snadný a s nízkými náklady poskytnul zákazníkovi praktický užitek.