DELMART

Síť prodejen 
DELMART jsme
 propojili v cloudu

Firemní systémy úspěšného řetězce běží na T-Cloudu. Zajišťujeme stabilní provoz aplikací i rychlou komunikaci mezi pobočkami a centrálou.

Co bylo potřeba vyřešit

DELMART začal budovat síť prodejen, pro které bylo nutné zajistit bezpečný provoz firemních aplikací a jejich spolehlivé fungování, od skladového hospodářství a virtuálních pokladen až po reporty. Společnost hledala řešení s vysokým výpočetním výkonem a možností škálování pro provoz databází MSSQL a Oracle.Důležité bylo zajištění zabezpečené komunikace mezi centrálou a prodejnami bez výpadků konektivity a ztráty dat. To vše bez investic do nákupu hardware a bez nutnosti budovat vlastní datacentrum.

None

Jak jsme na to šli

  • Využili jsme veřejný cloud v podobě služby Virtuální datové centrum, kde zákazník může provozovat všechny své firemní aplikace i databáze, a zároveň může flexibilně navyšovat výpočetní výkon.
  • Všechna data průběžně zálohujeme do dvou lokalit.
  • Pobočky a centrálu jsme propojili službou IP VPN 
s proaktivním dohledem a záložní konektivitou pro případ výpadku.
  • Připojení k internetu chráníme pomocí služby Managed Firewall.

Jak řešení funguje

DELMART získal funkční řešení pro provoz svých firemních aplikací v nesrovnatelně kratším čase, než kdyby musel 
od základů budovat vlastní datové centrum.

Odpadly vstupní investice do HW i SW, stejně jako průběžné náklady na údržbu, energie a personál zajišťující provoz IT infrastruktury.

Datové centrum T-Mobile garantuje nejvyšší stupeň bezpečnosti a předchází tak finančním ztrátám při nedostupnosti kritických aplikací, úniku dat či výpadku sítě.

Společnost může využívat 
řadu aplikací pro růst svého podnikání bez nutnosti investic do IT infrastruktury 
a bez nákladů spojených 
s jejich údržbou.

„Komplexní IT řešení, jehož součástí je i cloud, nám umožnilo plně se soustředit na rozvoj prodejní sítě i e-shopu 
a možnost přinášet našim zákazníkům zajímavé inovace. Díky cloudu od T-Business máme zajištěnou serverovou infrastrukturu, na které provozujeme většinu našich interních systémů, jako je skladové hospodářství, interní databáze, ale i systém pro řízení personální agendy.“

Dušan Mrozek, majitel společnosti DELMART

Shrnutí

  • Pro společnost DELMART jsme připravili a úspěšně realizovali cenově dostupné a bezpečné řešení pro provoz a fungování firemních aplikací.
  • Aplikace běží ve veřejném cloudu v podobě služby Virtuální datové centrum.
  • Zákazník řešení získal bez dlouhého čekání a bez vstupních nákladů na HW a SW a může
se bez obav pustit do další expanze i do zapojování nových aplikací do svého podnikání.