KVADOS

První v digitalizaci logistiky, první s vlastní 5G sítí

Společnost KVADOS je lídrem v digitalizaci skladového hospodářství a na poli automatických logistických vozítek.

Co bylo potřeba vyřešit

Bylo potřeba instalovat zařízení a připojit autonomní prostředky do 5G privátní sítě, to vše bez přerušení provozu u zákazníka, a zároveň vyhovět podmínkám financování z prostředků EU.

Proč bylo využité 5G nejlepší řešení?

  • Rychlost přenosu dat ve srovnání se sítěmi předchozích generací či WIFI
  • Nízká latence a tím pádem okamžitá reakce na každou situaci
  • Vysoký počet zařízení, ideální pro pohybové senzory a čidla

Jak jsme na to šli

Společnost má přes 400 koncových zařízení a k tomu cca 50 serverů s operačním systémem Linux a Microsoft, přičemž koncová zařízení jsou zpravidla osobní počítače a notebooky s různými verzemi MS Windows.

Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti jsme navrhli upgradovat stávající SW smlouvu, a navíc nasadit moderní koncept řešení ochrany koncových prvků (EDR) od leadera v oboru – společnosti CrowdStrike na platformě Falcon Prevent.

Proběhl workshop se zákazníkem, během kterého jsme představili realizované projekty a jejich benefity. Tak jsme získali důvěru v naše řešení.

Vlastnosti 5G privátní sítě jsme názorně prezentovali v neutrálním prostředí univerzitního test-bedu v Ostravě.

I když se služba běžně dodává jako NaaS s měsíčním plněním, nastavili jsme v tomto případě financování shodné s metrikou EU pro inovační tendry, čili jednorázové financování.

Abychom vyhověli požadavku na instalaci v reálném provozu bez jakéhokoli výpadku, využili jsme naše know-how a spolupráci s profesionální instalační společností.

Implementovali jsme 5G SA technologii od společnosti Ericsson.

V hardwarové oblasti jsme propojili rádiové prvky a core elementy s koncovými zařízeními od firmy Robustel a Quectel.

Jak řešení funguje

Privátní 5G síť umožňuje využívání nových technologii a scénářů při nasazení inteligentních autonomních robotů vyžadujících spolehlivou a výkonnou mobilní síť a fungování všech procesů v režimu 24/7, to vše za minimálních nároků na fyzický servis.

Naskladnění zboží tak může probíhat mnohem rychleji, ve větším množství a s minimální chybovostí. 5G síť je navíc možné rozšířit i do venkovních prostor, což jiná řešení nedovolují.

Dodávka 5G sítě je realizována pro výzkumný a inovační projekt, na kterém KVADOS spolupracuje s odborníky VŠB-TU a VÚT Brno a získal podporu z programu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tento projekt je podpořen z fondů EU a jeho cílem je vybudování platformy pro řízení autonomních robotů pro oblast logistiky s využitím umělé inteligence (AI), a právě sítě 5G.

None

None

Jaké jsou výsledky

Přechod na 5G privátní síť přinesl zákazníkovi:

  • Stabilní a rychlou mobilní síť, která je připravená na budoucnost
  • Propojení testovacích autonomních vozidel bez přerušení provozu
  • Okamžitý přehled o stavu systému a skladu šetrný ke spotřebě elektrické energie

Do budoucna zvažuje KVADOS rozšíření technologie i na jiné typy autonomních vozidel a také využití augmentované reality. Řešení totiž umožňuje flexibilní změny layoutu provozu, aniž by utrpěla jeho kvalita. Nové verze softwaru zároveň zpřístupní implementaci dalších funkcí.

Shrnutí

Díky 5G infrastruktuře může nyní zákazník přenášet data rychlostí, která byla dosud u mobilního signálu nepředstavitelná, a to ve všech (vnitřních i vnějších) prostorech společnosti.

5G síť umožnila díky nízké latenci a vysoké spolehlivosti i zabezpečení autonomní pohyb vozítek po areálu a přehled o stavu systému a skladu.

Výsledkem zavedení 5G sítě je snížení nákladůeliminace chybovosti i zpřesnění plánování.

None