Hral spol. s r.o.

Jak jsme pomohli úspěšné logistické firmě

Náš zákazník řešil optimalizaci nastavení mobilních zařízení (telefonů) u svých řidičů. V dnešním konkurenčním světě je i malá odchylka a možnost optimaliazce logistické metriky (např. přesnost a včasnost doručení, spotřeba paliva) velice důležitá a může znamenta obrovskou konkurenční výhodu. Zároveň je podstatné řešit i bezpečnost práce řidičů.

Co bylo potřeba vyřešit

 Zákazník je firma z oboru logistiky přepravující a skladující paletové i kusové zásilky. Jeho síť distribučních středisek a výdejních míst pokrývá celou republiku, přičemž rozváží standardní i atypické zásilky se zvláštním režimem expedice a dopravy jako je je třeba nábytek, chlazené či mražené zboží. Pro tento rozvoz disponuje společnost cca 170 různými vozidly. Hlavním pracovním nástrojem řidičů je chytrý telefon, který používají pro volání, navigaci, a hlavně pro firemní logistickou aplikaci.

Pro zákazníka, který sleduje logistické metriky svých dodávek (počet doručených zakázek, přesnost a včasnost doručení, nájezd km, spotřeba paliva…) je extrémně důležité, aby nastavení chytrých telefonů bylo vysoce optimalizované.

Cílem nasazení nástroje Mobile Device Management (MDM) bylo zvýšení bezpečnosti efektivity řidičů tak aby se za jízdy omezila funkcionalita zařízení jen na pracovní účely. Řidiči pak nejsou rozptylování jinými mobilními aplikacemi, které nesouvisí s prací zaměstnance logistické firmy.

Jak jsme na to šli

Společnost má přes 400 koncových zařízení a k tomu cca 50 serverů s operačním systémem Linux a Microsoft, přičemž koncová zařízení jsou zpravidla osobní počítače a notebooky s různými verzemi MS Windows.

Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti jsme navrhli upgradovat stávající SW smlouvu, a navíc nasadit moderní koncept řešení ochrany koncových prvků (EDR) od leadera v oboru – společnosti CrowdStrike na platformě Falcon Prevent.

 Proběhl úvodní workshop se zákazníkem pro vyjasnění jeho specifických potřeb

Na základě zjištěných dat byla služba nakonfigurována (nastavení kioskového režimu)

Proběhl kombinovaný plošný i ruční enrollment na vybraná zařízení (80 řidičů kamionů)

Byl zřízen přístup zákazníka do webového portálu služby (Knox Manage od Samsung)

Služba byla předána do provozu a má ji pod kontrolou IT zákazníka

Zákazník má přístup do portálu, kde vidí svoje zařízení a může je sám spravovat

Zákazník může využít technické podpory T-Business B2B Service Desk v režimu 5x8 a konzultační podporu našeho MDM experta

Nasazení MDM technologie od T-Mobile v kioskovém režimu způsobilo revoluční změnu v naší logistice. Řidiči zůstávají soustředění, používají výhradně firemní aplikaci, a to vede k našim bezpečnějším a včasnějším dodávkám ve srovnání s konkurencí.

Jiří Moravec, provozní ředitel, Hral spol. s r. o.

Co umí MDM (Mobile Device Management) od T-Business: fakta, a detaily

Enrollment zařízení

 • Snadné a plošné nasazení MDM agenta na více zařízení ve firmě
 • Instalace do multi-platformního prostředí (IOS, Android)

Správa zařízení

 • Kompletní přehled i správu všech zařízení firmy z jedné cloudové konzole.
 • Integraci do podnikového IT a synchronizaci dat o uživatelích s LDAP a MS Exchange
 • Odděluje firemní a soukromý prostor v telefonu tak, aby bylo respektováno soukromí zaměstnanců při současné ochraně dat organizace.
 • Automatizuje změnu nastavení zařízení na základě podmínek podle aktuální situace určené časem, geografickou polohou, připojením k Wi-Fi síti a roamingu či dle vložené SIM karty.

Zabezpečení zařízení

 • Umožňuje nastavit firemní pravidla jako požadavky na hesla, uzamykání zařízení, při nečinnosti, jaké aplikace lze používat atd.
 • Dává možnost vzdáleného smazání firemních dat v zařízení
 • Řídí povolení a instalovaní aplikací, vynucení konkrétních aplikací (např. antiviru)
 • Povoluje/zakazuje vlastností zařízení, jako je kamera, snímání obrazovky, síťová připojení jako např. Bluetooth, PC/USB, Wi-Fi atd.

Kioskový režim

 • Redukuje komplexitu zařízení na efektivní a jednoúčelovou firemní agendu
 • Využívá pro nastavení omezení zařízení funkcionalit MDM pro správu a zabezpečení (např. definováním jen jedné nebo jen pár omezených pracovních aplikací)

None

Jaké jsou výsledky

 • V první fázi projektu MDM jsme úspěšné optimalizovali 80 zařizení u řidičů
 • Proběhla rychlá centrální instalace MDM v řádu desítek minut
 • U všech řidičů s MDM ze zvýšila produktivita, bezpečnost i rychlost doručení dle sledovaných KPIs
 • Centrální správa mobilního portfolia se zjednodušila; správce vše podstatné řeší na dvou obrazovkách
 • Zákazník oceňuje flexibilní a výhodné smluvní nastavení, kdy měsíčně lze měnit počet uživatelů podle potřeby

Shrnutí

Zákazníkovi přineslo řešení následující konkrétní benefity:

 • Kompletní přehled i správu všech zařízení firmy v jednom prostředí
 • Nastavení jednotných firemních pravidel a zabezpečení dat
 • Zlepšení logistických metrik díky vyšší produktivitě práce
 • Zvýšení bezpečnosti řidičů v dopravě

MDM řešení od T-Business aplikované v tzv. kioskovém režimu umožňuje zákazníkovi mít přehled o všech zařízeních, podporuje více platforem (iOS, Android) a efektivně spravuje vybrané aplikace, obsah i bezpečnost komunikace.

To výrazně zefektivnilo práci řidičů a projevilo se i v klíčových logistických metrikách (KPIs).

None