Bank ID

Digitální identita přepsala historii českého eGovernmentu

Stáli jsme u zrodu BankID, jednoho z největších
digitálních projektů v dějinách ČR.

Co bylo potřeba vyřešit

Digitální přístup občanů ČR ke službám státu byl dlouhá léta nekomfortní a bez jednotné koncepce. Téměř každý Čech přitom využívá služby online bankovnictví. Proč tedy k identifikaci konkrétní osoby tento mechanismus nevyužít?

Společnost Bankovní identita se rozhodla nabídnout jednoduchou, spolehlivou a bezpečnou metodu digitálního ověření totožnosti, díky které se budou bezpečně přihlašovat na portály firem i státní správy stejně jednoduše jako do své banky.

K tomu potřebovala vytvořit strategii, koncepci a návrh platformy pro výměnu informací o digitální identitě. Měli jsme jedinečnou příležitost podílet se na návrhu celé architektury platformy, na které stojí BankID, od samého začátku.

Jak jsme na to šli

Po společné diskuzi s klientem jsme navrhli architekturu platformy.

Prostřednictvím agilního projektového řízení jsme implementovali komplexní řešení ve dvou datových centrech formou privátního dedikovaného cloudu.

Využili jsme vlastní moderní datová centra o rozloze 9000 m2 se třemi nezávislými a zabezpečenými vstupy, chráněnými 3D biometrickou kontrolou, inovativním systémem chlazení a záložním systémem napájení.

Nasadili jsme prvky kybernetické bezpečnosti v podobě NG FW, WAF, HSM, Anti DDoS, reaktivního a proaktivního monitoringu a další.

Pro BankID zároveň zajišťujeme komplexní ICT služby.

Jak řešení funguje

Výsledekem je komplexní řešení, které využívá škálovatelnou hyperkonvergovanou architekturu v kombinaci s datovými úložišti typu NAS ve dvou geograficky oddělených lokalitách s odolností proti výpadku více HW a SW komponent, až do úrovně odolnosti proti výpadku celé jedné lokality.

 

 • Datové centrum DC7 je nejmodernějším datovým centrem v České republice i v Evropě, které zaručuje nejvyšší dostupnost a bezpečnost kritických systémů a aplikací. Bylo navrženo v souladu s nejnáročnějšími a nejpřísnějšími mezinárodními standardy pro datová centra.

 • Datové centrum THP patří k moderním datovým centrům nejnovější generace, které poskytuje prostředí pro provoz služeb na vysoké úrovni a kvalitě. Datová centra společnosti T-Mobile jsou součástí kritické infrastruktury státu.

Řešení – fakta, čísla a detaily

Implementované řešení zahrnuje:

 • služby datových center DC7 a THP
 • služby síťové konektivity (SDN, internetové připojení, IP VPN, Wi-Fi)
 • služby kybernetické bezpečnosti (Anti DDoS, NG FW, WAF, HSM)
 • infrastrukturní služby IaaS (serverová platforma, datová úložiště, virtualizační platforma, virtuální servery, operační systémy, SDS, vSAN, PVC)
 • platformní služby PaaS (kontejnerizační orchestrační platforma, repositáře kontejnerových obrazů, komponenty CI/CD)
 • databázové služby DBaaS
 • komponentu pro zobrazování strukturovaných a nestrukturovaných dat v reálném čase
 • služby zálohování a obnovy dat
 • služby reaktivního a proaktivního monitorování
 • služby poskytování vybavení pracovních míst na pobočce zákazníka
 • služby poskytování mobilních komunikací
 • služby správy a podpory provozu v režimu 24x7
 • služby dohledového centra
 • služby podpory koncových uživatelů Objednatele a nástroj Service Desk a konzultační služby našich expertů.

None

Jaké jsou výsledky
a plány do budoucna

 • Bankovní identitu již využily tři miliony uživatelů, tedy více než třetina občanů starších 18 let. Během 2,5 roku fungování se stala zdaleka nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku.

 • Nadále se aktivně účastníme projektu, naši specialisté průběžně poskytují své konzultace a pomáhají rozvíjet projekt, který přispívá k digitalizaci Česka.

BankID 
je největší digitální
projekt v naší péči

 • Pomohli jsme vyvinout platformu, která přispívá k snadné a ověřené interakci jednotlivců se státem a dalšími organizacemi.

 • Zajišťujeme provoz služby v našich datových centrech a staráme se o maximální spolehlivost a bezpečnost systému.

 • Pokračujeme ve spolupráci s Bankovní identitou, abychom zajistili hladký chod i další rozšiřování platformy.

None