Je dostupnost vašich služeb online klíčová pro vaše podnikání? DDoS útoky jsou jednou z největších kybernetických hrozeb.

DDoS (Distributed Denial of Service) útoky působí velké nepříjemnosti společnostem a organizacím všech velikostí. Online služby jsou pak nedostupné, což vede k finančním ztrátám a ohrožení reputace. Často také DDoS útok maskuje jinou nelegitimní aktivitu útočníků ve firemní infrastruktuře.


Kromě přímých finančních ztrát pak společnosti musí vynaložit další prostředky na obnovu postižených systémů a infrastruktury.

DDoS útoky podle odvětví

None

Jak útok probíhá

Motivace DDoS útoků jsou různé: výkupné, konkurenční boj, politický aktivismus, snaha zamaskovat jiný druh kybernetického útoku nebo třeba touha si vyzkoušet něco nového. 

Útočník vytvoří takový objem požadavků, které firemní infrastruktura nestihne zpracovat. To vede k vyčerpání zdrojů, pádu systému a nedostupnosti služby pro legitimní uživatele.

Následky jsou nejen v podobě finanční ztráty, ale také ohrožení reputace. Společnosti pak musí vynaložit další náklady na obnovu postižených systémů.

Proč zvolit Ochranu proti
DDoS útokům od T-Business

Kombinace platformy, nepřetržitého dohledu a zkušeností našich specialistů

Ochrana již na úrovni páteřní sítě, tedy před vstupem do internetového připojení a vlastní infrastruktury

Pravidelné reporty a aktualizace

Služba M

Proti čemu chrání

Proti DDoS útokům takové intenzity, které jsou nad maximální kapacitu internetové linky.


 • Ochrana do kapacity linky
 • Best Practice šablony proti DDoS útokům
 • Automatické nasazení protiopatření 
 • SOC 24x7
 • Předvídatelné náklady díky paušálu při neomezeném počtu útoků
 • Reporting
 • Uživatelský portál

Služba L

Proti čemu chrání

Proti DDoS útokům různé intenzity, které jsou jak pod maximální kapacitu internetové linky tak i nad ní. 


 • Ochrana kapacitou linky neomezená
 • Šablona vyladěná pro konkrétní chráněný cíl
 • Nasazení protiopatření do 15 minut podle SLA
 • SOC 24x7
 • Předvídatelné náklady díky paušálu při neomezeném počtu útoků
 • Reporting
 • Uživatelský portál

Neváhejte se nás obrátit.

Jsme připraveni vám pomoci a ochránit klíčové prvky ve vašem podnikání nebo jiné činnosti.