Ochrana před kybernetickými hrozbami nové generace

V dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí je bezpečnost více než jen preventivní opatření – je to nezbytná investice do budoucí stability vašeho podnikání. My v T-Mobilu chápeme, že každá minuta, kdy vaše systémy nejsou v provozu, představuje ztrátu příjmu, důvěry a reputace. Proto nabízíme špičkové služby v oblasti ofenzivní bezpečnosti, které vám pomohou být vždy o krok napřed před kybernetickými hrozbami.

Co je ofenzivní bezpečnost?

SKENOVÁNÍ ZRANITELNOSTI

PENETRAČNÍ TESTOVÁNÍ

RED TEAMING

AUDIT ZDROJOVÉHO KÓDU

Skenování zranitelností

 • získání komplexního přehledu o potenciálních slabinách 
vašeho systému
 • pravidelné monitorování a aktualizace pro adaptaci 
na nové hrozby
 • detailní reporty s návrhy řešení pro každou
identifikovanou zranitelnost

None

None

Penetrační testování

 • simulace skutečných kybernetických útoků za účelem 
odhalení slabin
 • manuální test od našich certifikovaných expertů, kteří 
používají nejnovější nástroje a techniky
 • detailní reporty možných dopadů útoků a doporučení
 k jejich mitigaci

Red teaming

 • reálné scénáře útoků, které testují nejen technologickou odolnost, ale také schopnosti vašeho týmu reagovat 
na incidenty
 • kombinace penetračního testování, sociálního inženýrství
a fyzického prolomení bezpečnosti
 • post-mortem analýza a školení zaměstnanců pro zvýšení odolnosti proti budoucím hrozbám

None

None

Audit zdrojového kódu

 • skenování, analýza a revize zdrojového kódu v souladu 
s normami a globálními standardy kybernetické bezpečnosti
 • kombinace automatizovaných nástrojů a expertního lidského posouzení pro holistickou analýzu
 • podrobné reporty s jasnými doporučeními pro vylepšení zabezpečení aplikací