Zabezpečte svá koncová zařízení (počítače, servery) pomocí špičkové ochrany Magenta EDR (Endpoint Detection and Response), a to za cenu běžného antiviru.

Kybernetické hrozby jsou stále sofistikovanější a ničivější. I když se nejvíc mluví o útocích na velké a známé korporace, realita je taková, že útočníci cílí převážně na malé a střední podniky, které často nemají silné bezpečnostní zázemí, ICT kapacity nebo prostředky na akvizici špičkových nástrojů kybernetické ochrany. Proto jsme pro vás připravili službu Magenta EDR – prvotřídní ochranu, která je přizpůsobená operačním požadavkům i cenovým možnostem právě menších až středních podniků.

K ochraně před pokročilými útoky tradiční antiviry nestačí. 
Je zapotřebí komplexní ochrana Magenta EDR (Endpoint Detection and Response) – moderní kybernetické řešení 
T-Business postavené na principech umělé inteligence 
a cloudové architektury v kombinaci s know-how našich expertů.

Magenta EDR je komplexní kybernetický nástroj na monitorování hrozeb a reakci na ně na úrovni koncových zařízení jako jsou notebooky, stolní počítače a servery. 


Ty jsou potenciálními vstupními body pro kybernetické útočníky. Magenta EDR je kombinace špičkové cloudové technologie 
založené na elementech AI a doplněné o know-how i podporu specialistů T-Business na kybernetickou ochranu.

None

Proč zvolit Magenta EDR
od T-Business

Bleskově rychlé nasazení služby do provozu bez nutnosti restartovat zařízení

Implementace, efektivní nastavení, přizpůsobení vaší organizaci, školení personálu a poradenství od týmu špičkových expertů

Podpora specialistů Bezpečnostního dohledového centra (SOC) při řešení incidentů v režimu 24/7

Jak EDR funguje

Pokročilá detekce hrozeb:  Magenta EDR využívá umělé inteligence i strojového učení k identifikaci neobvyklých vzorců chování, které by mohly naznačovat kybernetickou hrozbu. Tento proaktivní přístup zaměřený na behaviorální aspekty pomáhá odhalovat hrozby, které tradiční antiviry nedetekují (například zeroday útoky, nebo fileless útoky). Magenta EDR zachytí a přeruší i útoky založené na zneužití jinak neškodných systémových nástrojů (například WMIC nebo PowerShell).


Monitorování v reálném čase: Magenta EDR zajišťuje monitorování koncových zařízení v reálném čase a umožňuje rychlou detekci škodlivých aktivit, včetně nestandardního chování jednotlivého koncového zařízení, či manipulace s jinak neškodnými systémovými nástroji. Veškeré pokusy a incidenty se přehledně a detailně prezentují v uživatelském rozhraní.


Reakce na incidenty: Když je hrozba zjištěna, automatizovaná reakce okamžitě útok zastaví a zajistí, aby nedošlo k laterálnímu pohybu zbytkem IT infrastruktury. Detaily útoku jsou přehledně komunikovány a prezentovány v rámci uživatelského rozhraní. To umožní bezpečnostnímu týmu rychle vyšetřit incident, shromáždit relevantní data a přijmout další vhodná opatření.


Analýza chování: Magenta EDR kombinuje cloudovou architekturu obohacenou o sofistikované algoritmy založené na umělé inteligenci a prvcích strojového učení. Díky těmto vlastnostem a konstantnímu monitorování chování koncových zařízení umí Magenta EDR detekovat nejen známé hrozby, ale také nové útoky, které by antivir, spoléhající se na konstantní aktualizace signatur (tedy již známé a detekované hrozby), nezaznamenal.


Přehledná správa: Magenta EDR nabízí centrální uživatelské rozhraní, kde váš specialista může monitorovat a spravovat bezpečnost koncových zařízení po celé organizaci včetně definování pokročilých bezpečnostních politik napříč vaší organizací. Toto uživatelské rozhraní je přehledné, srozumitelné a nevyžaduje obsluhu. V rámci implementace služby vám zajistíme nastavení a vyladění konfigurace tak, aby byla služba maximálně nenáročná.

Magenta EDR

Telemetrická data, strojové učení a umělá inteligence.

Centrální management skrze webový dashboard s 2FA.

+ Komplexní podpora specialistů T-Business

None
SW senzor instalovaný na koncovém zařízení (PC/server...)
Zařízení je chráněno, i když je mimo firemní síť či offline.

Srovnání Magenta EDR
se standardním antivirem

Magenta EDR Antivirus
Detekce pomocí AI a strojového
učení, behaviorální analýza
Ochrana před fileless
či zero-day hrozbou
Komplexní pohled na aktivity koncového bodu i sítové infrastruktury
Minimální zátěž na systémové zdroje (CPU/RAM)