Podcast: Jan Hirš v HN představil výzvy a možnosti Industry 4.0

Robotizace, automatizace a digitalizace se netýkají jen velkých firem. I malé a střední podniky mají možnost sbírat data a využít je k řešení výzev, jako je nedostatek pracovní síly, ceny energií a materiálů a další.

Pusťte si podcast v Hospodářských novinách, kde Adam Kotrbatý hovoří s Janem Hiršem i o tom, jak i menší a střední firmy mohou čelit těmto novým výzvám, a jaký vliv může mít rozvoj 5G sítí na efektivitu a produktivitu práce.