Digitalizace jako nutný krok k úspěšné budoucnosti

Jaké výhody může digitalizace přinést průmyslovým společnostem?

Česko je industriální země, a aby si udrželo pozici i v budoucnu, musí se stále posouvat vpřed v digitalizaci výroby, procesů a logistiky. Nezaměřovat se jen na řešení současných, ale i budoucích problémů. Digitalizace je důležitá pro každou firmu i pro celé Česko, protože určuje naši konkurenceschopnost. Proto je třeba vytvářet infrastrukturu pro digitální budoucnost a investovat do ní. S rozšiřováním technologií robotizace a automatizace se výroba stává stále více autonomní a potřebný výpočetní výkon v reálném čase je obrovský. K tomu je nezbytné přenášet velké množství dat, nejlépe v reálném čase. Za posledních několik let se výroba stala více dynamickou, například kvůli pandemii a jí způsobenému narušení dodavatelských řetězců, které přineslo navazující problémy, například nedostatek dílů či materiálu pro výrobu. Bezdrátový přenos obrovského objemu dat je přesně to, s čím dokážou pomoci 5G privátní sítě.

Jak konkrétně?

Privátní 5G sítě umějí rychle, efektivně a především bezpečně přenášet data, což je zásadní pro autonomní systémy a analýzu dat v reálném čase. Bezdrátové připojení 5G navíc zvyšuje flexibilitu výrobních procesů a umožňuje snadnější přizpůsobení a modernizaci výrobních linek. Nároky na flexibilitu výroby se zvyšují a právě bezdrátový datový přenos dokáže výrazně usnadnit a zefektivnit práci.

Jaké výhody mají privátní 5G sítě oproti tradičním wifi sítím, zejména v průmyslu?

Nabízejí vyšší spolehlivost, rychlejší odezvu a vyšší kapacitu pro připojení velkého množství zařízení. V průmyslu to znamená možnost připojit stovky až tisíce senzorů a zařízení bez obav z přetížení sítě, což je běžný problém u wifi. Navíc jsou privátní 5G sítě bezpečnější díky možnosti kontrolovat přístup specifickými SIM kartami. To umožňuje přesnější kontrolu přístupu a snížení rizika neoprávněného přístupu. Pro kritické aplikace, jako jsou vojenská a zdravotnická použití, je 5G výrazně bezpečnější a spolehlivější než tradiční wifi sítě.

Můžete uvést konkrétní příklady průmyslového využití privátních 5G sítí?

Robotizovaná pracoviště ve výrobě od automotive až třeba po chemický průmysl, sklady a logistická centra s autonomními vozítky, vývojové sítě například na automobilových testovacích polygonech pro osobní nebo nákladní automobily. Pokračovat lze přes privátní sítě pro zemědělce, záchranáře a rovněž pro stavbaře a těžaře pro řízení chytrých dronů a přenosu videosignálu za účelem náhrady člověka pro průzkum nebezpečných a těžko dostupných míst, pro náhradu těžké techniky v případě kontroly růstu plodin.

Není nasazení 5G sítí v průmyslu technologicky příliš složité například pro výrobní firmy?

Nástup 5G sítí výrazně rozšířil dostupnost a snížil náklady na digitalizaci a s ní spojenou automatizaci, což ji činí dosažitelnou i pro menší firmy. Dnes navíc máme k dispozici širokou škálu průmyslových čidel a routerů, které jsou speciálně navrženy pro náročné podmínky. Například routery mohou nahradit tradiční kabeláž a poskytovat vysokorychlostní připojení pro celé výrobní linky. Tato řešení jsou komerčně dostupná a neustále se vyvíjejí.

Podílíte se i na vývoji?

I pro nás je užitečné získávat další znalosti o zdokonalování výstavby kampusových sítí. Aktuálně připravujeme vlastní privátní 5G síť v rámci našeho datového centra DC7. Chceme, aby byla dalším z testovacích míst a plánujeme k ní připojit veškerou novou senzoriku a provádět testování. Naším cílem je sbírat velké množství dat a využít umělou inteligenci k jejich zpracování pro další zefektivňování provozu datových center.

Jak vidíte budoucnost privátních 5G sítí v Česku a jejich vliv na digitalizaci průmyslu?

Je velmi slibná. Věřím, že budou hrát klíčovou roli v digitalizaci průmyslu a podpoří růst a inovace téměř ve všech odvětvích. Naše investice a spolupráce s univerzitami a nejen průmyslovými partnery nám umožňují vyvíjet a testovat nejnovější technologie, které přinášejí výhody a zlepšují konkurenceschopnost. Vývoj směřuje k integraci 5G sítí od automotive přes zdravotnictví až po hudební festivaly. Naším cílem je motivovat k vývoji nových využití této technologie. Plánujeme rozšíření svých řešení nejen v Česku, ale i v dalších zemích Evropy prostřednictvím našeho Center of Excellence působícího v rámci Deutsche Telekom Europe. Česko je v této oblasti v popředí v rámci světového vývoje aplikací 5G privátních sítí